Quyền lợi và những lưu ý với người mua kí gửi

  • Sản phẩm kí gửi tại The Fire Monkey chúng mình đã kiểm tra và xác nhận 100% authentic
  • Người mua cần đặt cọc trước một phần để mua sản phẩm
  • Có quyền khiếu nại trong vòng 5 ngày kể từi khi nhận giày 
  • Nếu khi nhận giày, tình trạng và giày không giống như hình ảnh sẽ được hoàn lại 100% tiền giày
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
Viết bình luận