Các bước yêu cầu từ người bán

Làm theo 4 bước yêu cầu

-Bước 1: Chụp ảnh chi tiết sản phẩm cần bán gửi qua tin nhắn facebook ( có lưu ý gì về sản phẩm cần chụp ảnh lại )

-Bước 2: Viêt một tờ giấy có thông tin như sau để vào trong hộp giày

  1. Tên người bán:
  2. Số điện thoại người bán:
  3. Tên giày:
  4. Size giày:
  5. Tình trạng ( New/ 2Hand )
  6. Giá muốn bán:

-Bước 3: Đóng gói lại bằng hộp catton ( x2 box ) để bảo vệ hộp nguyên bản của giày

-Bước 4: Viết 1 tờ giấy có chữ KÍ GỬI dán lên hộp catton bên ngoài

Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
Viết bình luận