Quy trình tổng quan hàng kí gửi

1. Phí giao dịch và phí check bao gồm 80k / đôi giày

 

2. Yêu cầu hàng kí gửi:

+ Sản phẩm còn mới trên 80% trở lên

+ Là sản phẩm chính hãng 

+ Nếu không đạt yêu cầu trên TFM sẽ trả lại hàng, người bán sẽ phải thanh toán chi phí check giày và phí vận chuyển 

+ Trong trường hợp người bán muốn lấy lại giày đang kí gửi sẽ phải thanh toán 60k phí check

 

 

3. Quy trình kí gửi
Chi phí giao nhận đến cửa hàng và legit check người bán sẽ cần trả

 

  1. Trao đổi tình trạng giày, thương lượng giá mong muốn qua tin nhắn

  2.  Vệ sinh giày sạch sẽ, ship tới cừa hàng

  3.  Cửa hàng nhận giày, check fake bằng app

  4.  Nếu đạt yêu cầu sẽ được đăng bán

  5. Sau 5 ngày giao hàng thành công tới người mua, chúng mình sẽ chuyển khoản lại tiền ( đã trừ chi phí )


 

 

Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
Viết bình luận